eseOese GIRONA

La botiga es troba emplaçada al carrer Santa Clara del Barri Vell de Girona, on s’ubicava l’antiga Òptica Tarrús.

Arrel de l’enderroc del Convent de les Clarisses de Santa Clara, la zona va patir una forta urbanització amb la construcció de nous edificis que varen patir diverses reformes i ampliacions fins al dia d’avui, algunes d’elles sense cap mena de criteri i respecte per les característiques originals.

La proposta busca:

– Retrobar la composició original de la façana principal de l’edifici formada per tres eixos d’obertures a tota ella.

– Retornar a la volumetria original de la planta baixa alliberant aquesta d’un forjat d’entremig, mostrant els elements constructius amagats per les diferents intervencions anteriors, com són el gran arc que formava part de la façana posterior, els grans finestrals de la mateixa façana i els forjats de bigues metàl·liques i voltes.

– Consolidar l’edifici mitjançant reforços estructurals de ferro i elements ceràmics.

En l’interiorisme es plasma l’essència dels valors d’eseOese, en el que es busca respectar la puresa dels materials (ferro, obra vista, guix…).

Girona, 2015

 

Client

eseOese

 

Equip

NUMUN arquitectura (arquitectura)

VULART arquitectes (interiorisme)

Manuel Martín (càlcul estructural)

 

Fotografia

Astrid Torra