ESPAI GASTRONÒMIC TOTS A TAULA

El projecte pretén reformar i adaptar l’habitatge actual a les necessitats espaials i funcionals d’un espai gastronòmic.

L’habitatge objecte de la reforma forma part de les Cases Escatllar (vivendes obreres), conjunt de cases barates en filera corresponent al moviment modern, projectades per en Josep Claret Rubira i construïdes entre els anys 1937-1940 a Girona.

La planta baixa alberga els espais oberts al públic, distribuint-los amb un programa funcional obert i practicable, permetent una relació permanent i fluïda entre les diferents parts. L’accés a la planta soterrani, d’ús privatiu, i a l’hort del pati posterior es realitzen mitjançant una escala interior i una plataforma exterior, respectivament.

En la seva construcció s’han conservat, rehabilitat i emprat els materials ja existents a l’obra, descobrint-los i mostrant-los tal com són, amb les seves imperfeccions.

Girona, 2013

 

Client

Tots a Taula

 

Equip

NUMUN arquitectura (arquitectura)

 

Fotografia

Javi Cabrera